Archive for May, 2016

BLACK PEOPLE OOO!-BLACK MEN!-MALCOLM X ON HELPING TO FREE AFRICA!-FROM AmorRoxcelle De’Von on Facebook

May 30, 2016

AmorRoxchelle De’Von > The Legacy & Wisdom of Malcolm X (El Hajj Malik El Shabazz) Daily Reminder..
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/p370x247/13240688_1166383796726882_6888846530967385468_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=c48ca87c09cdf7637c2f4086ec353bd8&oe=57C1BD4D

BLACK PEOPLE OOO!-Many BLACK SKINNED BEAUtIES SUPREME YOU WILL SEE HERE TOGETHER!-CELEBRATE THE BLACK SKINNED WOMAN O!-FROM DARK SKINNED WOMEN<3 on FACEBOOK

May 30, 2016

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/s480x480/13220873_1208776179166424_6740599856969965995_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=cad21457027a8b2c73a9c7292f39555c&oe=579A4243

BLACK PEOPLE OOO!-BLACK MEN!-Khalid Abdul MUHAMMAD on trust the white boy’s smile!+FROM FACEBOOK

May 30, 2016

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1199588590071794&id=100000619933422&set=a.460238654006795.108754.100000619933422&refid=52&__tn__=E

BLACK PEOPLE OOO!_MALCOLM X’s parents were Garveyites!-FROM Ajamu Ogunleye McClennon on Facebook

May 21, 2016

Ajamu Ogunleye McClennon > Repatriating to Africa!
It has been argued that Malcolm/Omowale “A child has returned home.”, ultimately returned philosophically to the first teachings he received in life. Those that were taught by his mother and father…. BLACK NATIONALISM and PAN AFRIKANISM!
Thursday at 11:58pm · Repatriating to A… · in Photos from Ajamu Ogunleye McClennon’s post in Repatriating to Africa!
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/p173x172/13237754_1225643870779094_734719038844681652_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=e17150d8f6b8c02026d85d433645b358&oe=579ABC2A

GHANA OOO!-TWI LANGUAGE IS IN Ghana!-BLACK PEOPLE OOO!-Learn an African Language!-Peace Corps Twi Language Lessons :: Live Lingua livelingua.com

May 21, 2016

https://m.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.livelingua.com%2Fcourse%2Fpeace-corps%2FTwi_Language_Lessons&h=5AQGc7A1Y&s=1

YORUBA OOO!-BLACK PEOPLE OOO!-Meet the OONI!(OOniorisha O)-From Voiceof YorubaYouth on FACEBOOK

May 21, 2016

Voiceof YorubaYouth
Arewa Omo’ba meet Ooni…
The pride of Yoruba Land… #‎YorubaUnited
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1794788857416148&id=100006551529484&set=a.1387189784842726.1073741825.100006551529484&refid=52&__tn__=E

BLACK SKINNED BEAUTY FROM FACEBOOK

May 19, 2016

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1042250525860892%26id%3D592683670817582&width=500

BLACK PEOPLE OOO!YORUBA OOO!-IBEJI OOO!- FROM Voiceof YorubaYouth on Facebook

May 19, 2016

VOICE of YorubaYouth added 3 new photos — with Oladele Kehinde Foluso. Oriki Ibeji:
Wínrinwínrin lójú orogún
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀,
Ẹ̀jìrẹ́ ará ìṣokún,
Ẹdúnjobí,
ọmọ a gbórí igi rétẹréte,
Ọkàn ń bá bí méjì ló wọlé tọ míwá,
Ọ́bẹ́kíṣé bẹ́kéṣé,
Ó bé sílé alákìísa,
Ó salákìísà donígba aṣọ.
Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,
Tíí gbàdọ̀bálẹ̀ lọ́wọ́ baba tó bí í lọmọ.
Bi Táyélolú ti nló ni iwájú,
Bééni, Kehinde ń tó lẹ́yìn,
Táyélolú ni àbúrò,
Kehinde ni ẹ̀gbọ́n,
Táyélolú ni a rán pé kí o ló tó ayé wò,
B’ayé dára , bi ko dára
O tó ayé wò,
Ayé dun bi oyin
Táyélolú, Kehinde, ni mo ki
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀
O dé ilé ọba térin-térin,
Jé kí nrí jé, kí n rí mú.
Orí mí jẹ́ ń bí ìbejì l’ọmọ,
èdùmàrè fún gbogbo àwọn tó ń w’ojú rẹ ní ọmọ gbajúmọ̀ bí ìbejì bí oooo… Àmín áṣẹ
See Translation
Oriki Ibeji:
Wínrinwínrin lójú orogún
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀,
Will ẹ̀jìrẹ́ ìṣokún,
Ẹdúnjobí,
G BO ỌMỌ SRI IGI MEADOW, ẹ layers
Remove nnn ọkàn méjì secrets but i wole míwá,
Ọ́bẹ́kíṣé bẹ́kéṣé,
Oh peace under skis by here sa,
Ó salákìísà donígba aṣọ.
Gbajúmọ̀ ọmọ tíí gbàkúnlẹ̀ ìyá,
Gbàdọ̀bálẹ̀ tíí lọ́wọ́ baba I mean secret lọmọ.
Would you even táyélolú nló iwájú,
Kehinde, bééni lẹ́yìn, nnn I
Táyélolú ni àbúrò,
Kehinde’s ẹ̀gbọ́n,
A burrito táyélolú ni pe sign o way I aye wò,
B ‘ Ayé Dara, bi ko dara
The tó ayé wò,
Ayé dun bi oyin
Táyélolú, Kehinde, ni mo ki
Ejìwọ̀rọ̀ lojú ìyá ẹ̀
O de nt-Oba Terrin-Terrin,
Jé Nrí Jé Sign, sign n rí mú.
You do nnn orí ìbejì l ‘ Secret, ọmọ
Gbogbo àwọn èdùmàrè fun nnn w ‘ l law nï omo ojú gbajúmọ̀ ìbejì secret is secret… Àmín áṣẹ

https://m.facebook.com/voiceof.yorubayouth?fref=nf&refid=52&_ft_=qid.6286335489312891286%3Amf_story_key.1010596555994084283&__tn__=C

BLACK PEOPLE OOO!-WHAT THEY OWE US OOO!-40 Acres and a Mule Would Be at Least $6.4 Trillion Today—What the U.S. Really Owes Black America-FROM yesmagazine.org

May 17, 2016

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yesmagazine.org%2Fissues%2Fmake-it-right%2Finfographic-40-acres-and-a-mule-would-be-at-least-64-trillion-today&h=uAQGNtpx1&s=1

BLACK PEOPLE OOO!-BLACK CHILDREN OOO!-TELL ME WHO I AM-Tell Me Who I Am – DVD Activity Book Games TV Series A Akosua Radford Jan 25th, 3:21pm Greetings! We ABSOLUTELY LOVE Tell me who I am…especially the songs. FROM Facebook

May 14, 2016

Tell Me Who I Am – DVD Activity Book Games TV Series
A Akosua Radford
Jan 25th, 3:21pm
Greetings! We ABSOLUTELY LOVE Tell me who I am…especially the songs. Please tell me that pt2 or even a series is coming soon? We eagerly look forward to the next installment.

#‎tellmewhoiam‬ #‎kidpositive‬ #‎learningthroughentertainment‬ #‎blackhistory‬ #‎africanhistory‬ #‎STEM‬ #‎princessnia‬ #‎thejourneybegins‬ #‎buyblack‬ #‎teachourchildren‬ Jan 30 · Public · in Children Love Tell Me Who I Am
https://m.facebook.com/composer/mbasic/?c_src=share&referrer=group&target=1130188385&sid=658183147654781&m=self&exit_uri=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fgroups%2F272188729494648%3Fmessage_id%3D1060044850709028&cwevent=composer_entry&av=1130188385&view_overview&refid=18&_ft_=qid.6284529365850721473%3Amf_story_key.1060013544045492%3Atl_objid.1060013544045492


%d bloggers like this: