Archive for December 16th, 2020

BLACK XMAS TREES AS PROTEST O!

December 16, 2020

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.spokesman.com/stories/2020/dec/12/black-christmas-trees-a-symbol-of-2020-angst-or-a-/&ct=ga&cd=CAEYBioUMTMzMzkyODEwOTIwMTgwMDM4OTkyGjRkYWRiOGQ5NWY4YmFmZTc6Y29tOmVuOlVT&usg=AFQjCNF2TmOWrcMpB8FQlu5dp6uMHP0T3w

Túndé Kèlání sọ ìtàn ìgbésí ayé Àyìnlá di fíìmù

December 16, 2020

Túndé Kèlání sọ ìtàn ìgbésí ayé Àyìnlá di fíìmù

December 16, 2020

Túndé Kèlání sọ ìtàn ìgbésí ayé Àyìnlá di fíìmù

December 16, 2020


%d bloggers like this: