Archive for the ‘WRITINGS IN YORUBA’ Category

WAR AGAINST USE OF white WORD “MAMA”-REPLACING AFRICAN WORDS that Mean MOTHER-LIKE “IYA” in YORUBA !-SEND US YOUR AFRICAN WORD for MOTHER SO WE CAN PUT IT ON THIS LIST!

March 11, 2013

ROM afrikannames.comAFRICAN WORDS FOR MOTHER”A mother cannot die.” -Democratic Republic of the CONGOEnjoy this list of African names.AKA (AH-kah). Mother. Nigeria (Eleme) FEKA (EH-kah). Mother earth. West Africa FINE -(EE-neh). Mother. Nigeria (Ishan) FIYA – YORUBA- MOTHERJIBOO (jee-boh). New mother. Gambia (Mandinka) FMAMAWA (MAHM-wah). Small mother. Liberia FMANYI (mahn-yee). The mother of twins. Cameroon (Mungaka) FMASALA (mah-SAH-lah). The great mother. Sudan FNAHWALLA (nah-WAHL-lah). The mother of the family. Cameroon (Mubako) FNANA (NAH-nah). Mother of the earth. Ghana FNANJAMBA (nahn-JAHM-bah). Mother of twins. Angola (Ovimbundu)NINA (NEE-nah). Mother. East Africa (Kiswahili) FNNENMA (n-NEHN-mah). Mother of beauty. Nigeria (Igbo) FNNEORA (n-neh-OH-rah). Mother loved by all. Nigeria (Igbo) FNOBANTU (noh-BAHN-too). Mother of nations. Azania (Xhosa) FNOBUNTU (noh-BOON-too). Mother of humanity. Azania (Xhosa) FNOLUNDI (noh-LOON-dee). Mother of horizons. Azania (Xhosa) FNOMALI (NOH-MAH-lee). Mother of riches. Azania (Xhosa) FNOMANDE noh-MOHN-deh). Mother of patience. Azania (Xhosa) FNOMPI (nohm-PEE). Mother of war. Azania (Xhosa) FNOMSA (NOHM-sah). Mother of kindness. Azania (Xhosa) FNONDYEBO (non-dyeh-boh). Mother of plenty. Azania (Xhosa) FNOZIZWE (noh-ZEEZ-weh). Mother of nations. Azania (Nguni)NOZUKO (noh-ZOO-koh). Mother of glory. Azania (Xhosa) FUMAYMA (o-MAH-ee-mah). Little mother. North Africa (Arabic) FUMI (OO-mee). My mother. Kiswahili FUMM (oom). Mother. North Africa (Arabic) FYENYO (yehn-yoh). Mother is rejoicing. Nigeria (Yoruba) FYEYO (yeh-YOH). Mother. Tanzania FYETUNDE (yeh-TOON-deh). The mother comes back. Nigeria (Yoruba) FYINGI (YEEN-gee). My beloved mother. NigeriaSent from my BlackBerry wireless device from MTN”Mama”(and Papa) were introduced into Yoruba language early by Yorubas who wanted to show they were educated, according Ojogbon Akinwunmi Isola.. So long ago that many think it is a Yoruba word! Now it has replaced -IYA almost completely! SO we must start using IYA instead and correct those who use it because word by word Yoruba is being replaced by english words killing the Yoruba Language! So do your part from today! We can and will SAVE Yoruba! Olodumare ase!
All Nigerian/­AFRICAN Languages must learn from the mistake of educated Yorubas! DO NOT mix your Language! Reclaim your word for mother first for it is the most important word in any language!
“MAMA” must be replaced with the African word in your Language?

>AWON EDE NAIJIRIA

April 29, 2010

>
lati owo wikipedia.org

Ìpè láti kópa nínu Wikimania 2010 ti jáde. O gbódò fi oun tí o bá fé fi hàn ránsé saaju ojó ‘Karunla(20) osù Kerin(May). [Bòmọ́lẹ̀]
[Ẹ rànwálọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ìyédèpadà]

Àwọn èdè Nàìjíríà
Lát’ọwọ́ Wikipedia
Lọ sí: atọ́ka, àwárí

Linguistic map of Nigeria, Cameroon, and Benin.Iye awon èdè ti a mo ni Naijiria je 521.

Awon ede ti wo gbajumo julo ni Hausa, Igbo, Yoruba, Fulfulde, Kanuri, Ibibio.

1.Ede Abanyom
2.Ede Afade
3.Ede Afemai
4.Ede Angas
5.Ede Angas proper
6.Ede Angas-Gerka
7.Ede Bacama
8.Ede Bade
9.Ede Bade
10.Ede Bade-Ngizim
11.Ede Bali (Nigeria)

Àyọkà yí le fẹ̀ jù báyìí lọ. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ![àtúnṣe] Itokasi
Jẹ́ kíkójáde láti “http://yo.wikipedia.org/wiki/%C3%80w%E1%BB%8Dn_%C3%A8d%C3%A8_N%C3%A0%C3%ACj%C3%ADr%C3%AD%C3%A0”
Àwọn ẹ̀ka: Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ | Àwọn èdè NàìjíríàÀwọn ìfihàn
ÀyọkàÌfọ̀rọ̀wérọ̀ÀtúnṣeÌtànÀwọn irinṣẹ́ àdáni
Try BetaÌwọlé / Ìforúkọ sílẹ̀Atọ́ka
Ojúewé Àkọ́kọ́
Ìpele Àyọkà
Àyọkà pàtàkì
Ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́
Ojúewé àrìnàkò
Ìkópa
Àwọn àtúnṣe tuntun
Èbúté àwùjọ
Ìrànlọ́wọ́
Ìfọ̀rọ̀ránsẹ́
Se ẹ̀bùn owó
Ṣe àwáàrí
Àpótí irinṣẹ
Ìjápọ̀ mọ́ ojúewé yí
Àtúnṣe tó báramu
Àwọn ojúewé pàtàkì
Àtẹ̀jáde tóṣeétẹ̀síìwé
Ìjápọ̀ tíkòníyípadà
Cite this page
Àwọn èdè míràn
বাংলা
English
Português
Ọjọ́ tí a ṣe àtunṣe ojúewé yi gbẹ̀yìn ni 16:29, 28 December 2009.Text is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.Ètò àbòNípa WikipediaIkìlọ̀Expedition to the Mount of Thought: The third saga : being a free translation of the full text of D.O. Fagunwa’s Yoruba novel Irinkerindo ninu Igbo elegbejeThe development of the Yoruba novel, 1930-1975The modern Yoruba novel: An analysis of the writer’s art
Aspects of Yoruba cosmology in Tutuola’s novels ([Collection U du C.R.P.])


%d bloggers like this: